Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

 

Bistandsadvokat er en advokat som kan hjelpe deg med informasjon, råd og veiledning hvis du er utsatt for vold og overgrep. Dette vil være gratis bistand, ved at det er staten som dekker advokatens utgifter.

Det er ikke noe krav om at forholdet er anmeldt. Du kan ta kontakt med advokat for å vurdere om du skal anmelde voldtekt, vold eller overgrep, eller for å få hjelp til å anmelde forholdet. Hvis du ikke ønsker å anmelde kan du fortsatt få hjelp til å søke beskyttelsestiltak som besøksforbud og voldsalarm.

Bistandsadvokat kan få innsyn i saken din, og vil kunne bistå i politiavhør og rettsmøter, eller med å klage eller søke erstatning dersom forholdet er henlagt.

Du har rett til å være tilstede i alle rettsmøter vedrørende saken din, og vil ha krav på viktig informasjon. Kontakt advokat her for å vite mer om dine rettigheter.

Når har jeg krav på advokat?

Du vil ha krav på gratis (offentlig betalt) bistandsadvokat i disse tilfellene:

–              seksuelle overgrep, incest
–              voldtektsforsøk og voldtekt
–              vold i nære relasjoner (familievoldssaker)
–              menneskehandel
–              kjønnslemlestelse (omskjæring)
–              tvangsekteskap
–              ved brudd på kontakt- og besøksforbud.
–              der du er påført betydelig (stor) skade

Bistandsadvokat oppnevnes også der man har mistet et barn under 18 år som følge av en straffbarhandling, og i andre spesielle og alvorlige tilfeller.

Kontakt advokat her for å vite mer om dine rettigheter.