Familievold

Hva er familievold?

 

Familievold eller vold i nære relasjoner er et stor samfunnsproblem. Kvinner og menn som blir slått, eller opplever psykisk eller fysisk mishandling har stor risiko for å utvikle alvorlige helseproblemer. Dette gjelder også barn som utsettes for vold eller ser at mamma eller pappa blir slått.

Det er oftest kvinner som utsettes for vold fra sin ektemann, samboer eller kjæreste, men det finnes også menn som utsettes for familiemishandling.

Vold i nære relasjoner handler ofte om makt og maktanvendelse. Makten utøves både ved fysisk vold som slag og spark, lugging, seksuelle krenkelser eller ved trusler og psykisk vold. Dette kan også skje i form av skremmende og voldsom adferd i forbindelse med krangler, hvor det for eksempel ødelegges gjenstander, gjerne gjenstander som har stor verdi for offeret. Eksempler på psykisk vold kan være nedsettende kommentarer, utsagn/kallenavn som «hore», «du er ikke verdt noe» ol.

Det utøves ofte kontroll med hvem vedkommende skal ha kontakt med av familie og venner, samt kontroll/sjekk av mobiltelefon og Facebook. Sjalusi og beskyttelse brukes ofte som unnskyldning for å utøve kontrollen. Det er vanlig at offeret beskyldes for å være svak eller for å ha psykiske problemer. Krenkelsene pågår gjerne over lang tid, og formålet er å få makt og kontroll over offeret.
Det er ikke uvanlig å ha skyldfølelse for, eller normalisere, volden. Det er også gjerne slik at forholdet ikke bare har dårlige perioder eller daglig/ukentlig vold, men også gode perioder der kvinnene kan overøses med oppmerksomhet og kjærlighet. Voldshjulet beskriver voldens ulike faser: først en spenningsfase, deretter en voldsfase der volden eksploderer, og deretter en hvilefase («hvetebrødsdager»)

Les mer om ulike former for vold her.

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å gjøre noe den vil.» (Isdal 2000).