Krisesenter/Overgrepsmottak

 

Krisesenter:

Krisesentre tilbyr hjelp til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for trusler, fysisk eller psykisk vold, voldtekt eller overgrep.

Dersom man ikke har mulighet eller tørr å bo hjemme, kan krisesenteret gi et midlertidig botilbud. Krisesenteret vil også kunne gi praktisk bistand for å hjelpe deg med ny bolig/etablering, herunder hjelp til å komme i kontakt med offentlig hjelpeapparat.

Krisesenteret tilbyr også hjelp til de som ikke ønsker å bo på senteret men har behov for råd og veiledning om sin situasjon.

Les mer om krisesentret her, og finn ditt nærmeste krisesenter: her

Overgrepsmotak:

Dersom du har blitt utsatt for en voldtekt er det viktig at du oppsøker nærmeste overgrepsmottak som kan være nærmeste legevakt/sykehus.

Overgrepsmottaket kan gi deg nødvendig helsehjelp og medisiner mot seksuelt overførbare sykdommer, samt sikre bevis.

Du trenger ikke anmelde forholdet til politiet, for å be om hjelp på et overgrepsmottak. Helsepersonell har taushetsplikt.

På overgrepsmottaket kan du få informasjon om dine rettigheter og råd om hva du bør gjøre.

Oversikt over motakene:

Mottak – Nord-Norge  Mottak – Midt-Norge  Mottak – Vestlandet  Mottak – Sørlandet  Mottak – Østlandet