Politi

Dersom du har vært utsatt for vold, voldtekt, overgrep eller andre straffbare handlinger, så kan du levere en anmeldelse til nærmeste politistasjon. Befinner du deg i en nødsituasjon ring 112.

Politiet kan også hjelpe deg om du ikke ønsker å anmelde forholdet, men likevel ønsker hjelp, for eksempel i form av besøksforbud eller voldsalarm, etter å ha blitt utsatt for vold, voldtekt eller overgrep. Les mer om dette her

Anmeldelse og etterforskning

En anmeldelse, er en melding om at du ønsker saken etterforsket, og inngis til politiet ved oppmøte. I praksis skjer dette ved at du møter opp på politistasjonen og forteller at du ønsker å anmelde et forhold. Politiet vil da snakke med deg og skrive ned hva som har skjedd. Du kan ta med deg en tillitsperson eller advokat til politiet. Dersom du har bevis, for eksempel bilder, tekstmeldinger og annet er det viktig å ta med seg dette. Tenk også på om det er noen politiet bør snakke med som kan ha opplysninger om saken din, eller om det er noe annet de bør undersøke. Bistandsadvokaten kan også hjelpe deg med å be om ytterligere etterforskning av en sak.

Politiet ønsker at en anmeldelse kommer så tidlig som mulig, for å kunne sikre bevis. Dersom du er utsatt for voldtekt er det viktig at du ikke dusjer, skifter klær mm. Politiet vil kunne hjelpe deg med å komme til nærmeste overgrepsmottak.

Må jeg forklare meg?

Mange som har behov for hjelp, ønsker ikke politiets hjelp. I utgangspunktet har alle en plikt til å forklare seg om straffbare forhold til retten/politiet. Det er imidlertid ikke slik hvis det er en av dine nærmeste som har gjort noe galt, eller du selv.

Dine nærmeste vil være samboer/ektefelle (herunder fraskilte), og slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, søsken og like nær besvogrede. Du vil da være fritatt for vitneplikt.

Ta kontakt med advokat for å få hjelp og råd i din situasjon.