Tvangsekteskap

Tvangsekteskap

Ekteskapsalderen i Norge er 18 år. Det fremgår av ekteskapsloven at ekteskap skal inngås frivillig, og at menn og kvinner har lik rett til å velge hvem de vil gifte seg med. Avtaler inngått av foreldre, søsken eller annen slekt, på vegne av et barn er ikke bindene. Det er straffbart å inngå ekteskap med barn under 16 år, eller å tvinge, true eller på annen måte presse noen til å inngå ekteskap i Norge eller utlandet.

For å hindre at reglene omgås ved at det inngås ekteskap i utlandet er det laget regler som gjelder når en av partene har tilknytning til Norge. Det er utarbeidet informasjon om dette, oversatt til flere språk (engelsk, somali, sorani, arabisk og urdu). Du finner dette her

Et ekteskap som er inngått i utlandet, vil ikke bli anerkjent i Norge hvis en av partene var norsk statsborger eller fast bosatt her i riket på vigselstidspunktet, og ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen, eller den ene var under 18 år, eller en av partene allerede var gift. Bigami er ikke tillatt i Norge, og er straffbart.

Rett til advokat

Tvangsekteskap er ofte en måte å utøve kontroll på, for å gjenopprette ære i familien, og personer som er utsatt for dette vil ha rett til å rådføre seg med advokat kostnadsfritt, også før en eventuell anmeldelse. En advokat kan også hjelpe deg med å få på plass besøksforbud eller andre beskyttelsestiltak. Les mer om gratis advokatbistand her.