Seksuelle overgrep

Utsatt for seksuelle overgrep

Hva er forskjellen på seksuelle overgrep og voldtekt? Mange er usikre på om de har vært utsatt for en voldtekt, et seksuelt overgrep eller noe som er straffbart.

Seksuelle overgrep er fysisk og/eller psykisk utnyttelse av barn eller voksnes seksuelle integritet.

Seksuelle overgrep brukes som oftest når det er snakk om seksuell atferd, handling eller omgang med barn og unge. Den seksuelle lavalder er 16 år, og utgangspunktet er at uvitenhet om alder ikke fritar for straff.

Det er ikke slik at det nødvendigvis må være brukt vold eller fysisk makt for at forholdet skal anses å være en voldtekt eller et seksuelt overgrep. Overgrep og voldtekt kan ha skjedd ved at noen har truet deg, eller utført handlingene selv om du har sagt nei, eller ikke har kunnet si nei, for eksempel på grunn av alkohol/rus eller søvn.

Seksuelle overgrep

Fysisk kontakt er ikke nødvendig for å karakterisere noe som et overgrep. Dersom det for eksempel utføres seksuelle handlinger som onanering, fremvisning av pornografi til et barn er dette et overgrep. Overgrep kan også skje ved at barnet lures eller tvinges til å utføre seksuelle handlinger med seg selv.

Andre eksempler på seksuelle overgrep kan være blotting, beføling av bryster eller kjønnsorganer, eller seksuell omgang i form av samleie, slikking og suging av kjønnsorgan.

Seksuelle overgrep kan deles inn i overgrep som anses som seksuell omgang og overgrep som anses som seksuell handling.

Seksuell omgang

Det følger av rettspraksis at begrepet seksuell omgang er mer enn samleie. Masturbasjon/onanering, slikking/suging av kjønnsorganer, samleieliknende handlinger, eller for eksempel at en mann gnir sin penis mot en kvinnes mage eller underliv. Innføring av finger i vagina eller anus vil også betraktes som seksuell omgang.

Seksuell handling

Seksuell handling vil for eksempel omfatte beføling av kjønnsorganer eller bryster. Det kan også være snakk om beføling utenpå klær. En SFO ansatts beføling av ett barns rompe, utenpå klærne, ble ansett som et grensetilfelle i en Høyesterettsdom (Rt-2011-833). Dersom befølingen nærmest er å likestille med masturbering/onanering kan det være snakk om seksuell omgang: «Grensen mellom seksuell omgang og seksuell handling trekkes etter berøringens grad av intimitet og intensitet.» (NOU‐2008‐4)

Incest

Incest er seksuell omgang mellom familie og slektninger i nedadstigende linje (forskjellige generasjoner; mor/far, farfar/farmor). Incest er også seksuell relasjon mellom søsken.

Voldtekt

Det kan være voldtekt selv om et samleie ikke har funnet sted. Les mer om hva som er voldtekt til seksuell omgang og voldtekt til samleie her.

Les mer her