Voldtekt

Voldtekt

 

Hvis du har vært utsatt for voldtekt vil du i de fleste tilfeller ha behov for profesjonell hjelp. Det vil kunne være aktuelt med både medisinsk undersøkelse, noen å prate med (psykolog) og juridisk bistand.

Du har rett til å få gratis hjelp av en advokat. Dette gjelder ikke bare når forholdet er anmeldt, men også hvis du lurer på om du skal anmelde. Advokater har taushetsplikt og kan gi deg råd om hva du bør gjøre, hvordan du kan få hjelp og informasjon om hvordan slike saker behandles i rettssystemet.

Hva er voldtekt?

Voldtekt er mer enn såkalt «overfallsvoldtekter» med ukjent gjerningsperson. Overgrep eller voldtekt kan også skje i et kjæresteforhold eller ekteskap. De fleste voldtekter skjer i mellom mennesker som kjenner hverandre fra før.

Mange er usikre på om de har vært utsatt for en voldtekt eller et seksuelt overgrep. Det er ikke slik at det nødvendigvis må være brukt vold eller fysisk makt for at forholdet skal anses å være en voldtekt eller et seksuelt overgrep. Overgrep og voldtekt kan ha skjedd ved at noen har truet deg, eller utført handlingene selv om du har sagt nei, eller ikke har kunnet si nei, for eksempel på grunn av alkohol/rus eller søvn.

Er voldtekt bare samleie?

Loven bruker to begreper om voldtekt. Det ene er voldtekt til seksuell omgang og det andre er voldtekt til samleie.

Voldtekt – seksuell omgang

Voldtekt til seksuell omgang vil for eksempel kunne være at det er brukt fysisk makt, vold eller utført handlinger som for eksempel oralsex, finger i skjeden/anus til tross for at du har motsatt deg det eller ikke har kunnet motsette deg det.

Voldtekt til samleie

Voldtekt til samleie er definert i straffeloven § 292. Det fremgår her at voldtekt til samleie er mer enn det som normalt sett kalles «samleie». I følge loven er voldtekt til samleie

a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning,

b) innføring av penis i fornærmedes munn,

c) innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller

d) dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå seksuell omgang (ute av stand til å motsette seg)

Kjent eller ukjent overgriper?

Seksuelle overgrep og voldtekt begås ikke bare av ukjente, men også av familie eller personer som kjenner offeret. Mange fest eller «nachspielvoldtekter» begås av venner/bekjente som har vært sammen tidligere samme kveld. Voldtekt og overgrep er like fullt straffbart hvis det skjer i et kjæresteforhold, eller mellom samboere og ektefeller.

Loven har en egen bestemmelse om misbruk av overmaktsforhold, straffeloven § 295. Bestemmelsen gjelder for de tilfeller der gjerningspersonen skaffer seg eller andre seksuell omgang ved å misbruke sin stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Dette kan for eksempel være lærere, idrettstrenere, støttekontakter, leger eller andre som man har et tillitsforhold til.

Du kan anmelde en voldtekt, og søke erstatning, selv om du ikke kjenner overgriperens navn.