Bistandsadvokat

Rett til advokat
Dersom du er utsatt for vold, voldtekt og overgrep vil du i mange tilfeller ha rett til gratis advokatbistand. En slik advokat kalles bistandsadvokat og vil kunne hjelpe deg både før og etter en anmeldelse eller straffesak. Les mer om bistandsadvokatrollen.

Les mer
Besøksforbud og beskyttelsestiltak
Den som er utsatt for vold og overgrep kan få beskyttelse mot gjerningspersonen gjennom ulike tiltak. Bistandsadvokaten kan gi råd og veiledning om hvordan du skal gå frem for å få de ulike tiltakene

Les mer
Voldsoffererstatning
Den som har vært utsatt for vold, det være seg ren vold, voldtekt, ran, trusler mv. vil i de fleste tilfelle kunne ha krav på voldsoffererstatning.

Les mer
Aktuelle lover
Det er flere ulike lover som er aktuelle ved vold, voldtekt og overgrep. Vi gir deg en oversikt over viktige bestemmelser –

Les mer

Hjelp

Krisesenter/Overgrepsmotak
Kan jeg dra på krisesenteret? Krisesenter er et tilbud både til kvinner og menn som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, og har vært utsatt for overgrep, vold eller trusler om vold. Krisesentre kan tilby hjelp, rådgivning og et midlertidig botilbud.Er du utsatt for voldtekt anbefaler vi deg å oppsøke et overgrepsmottak. Les mer om dette her.

Les mer
Hvordan kan du hjelpe?
Vold i hjemmet har stor innvirkning på barns oppvekstsvilkår, fysiske og psykiske helse. Les mer om hvordan du kan hjelpe her..

Les mer
Politi
Politiet skal hjelpe deg om du har vært utsatt for vold, voldtekt, overgrep eller andre straffbare handlinger.

Les mer
Blank

Vi fører saker over hele landet.