Om voldtekt.no

Voldtekt.no er et resultat av de erfaringer advokater og psykologer har opparbeidet gjennom mange år. Erfaringer hva gjelder menneskers kamp for å bli trodd når urett har funnet sted mot enten dem selv eller sine nærmeste. Forhold som vold mellom familiemedlemmer eller barn, voldtekt av familiemedlemmer eller barn, kort sagt alt som gjelder dominans overfor en svakere part.

Alt for ofte opplever man at politiet bruker lang tid på enkelte saker, alvorlige saker. Politiet kan ikke alltid lastes, idet etterforskning av saker også handler om ressursmangler hos politiet.

Sunn fornuft og logikk går ikke alltid hånd i hånd med rettssystemet. Det oppstår situasjoner hvor det er vanskelig å se hvor rettsikkerheten til de som er utsatt for vold og overgrep er forankret. Ofte blir ofrene sittende igjen med følelsen av at opplevelsen av ugjerningen som fant sted var ille, men arbeidet med å bli trodd på hva som skjedde, og tidsbruken for å se at samfunnet gir straff for ugjerningen, oppleves for mange som en tilleggsbelastning langt større enn de kunne tenke seg.

Voldtekt.no skal arbeide for at terskelen for å møte den urett som finner sted skal senkes. Det skal være juridisk bistand tilgjengelig, det skal være psykologer tilgjengelig og ikke minst det skal være forståelse for alvoret knyttet til saken til enhver tid. Det skal være en trygg havn.

Det norske rettssystemet har gjennom mange år fått kritikk fra blant annet Amnesty, FN`s kvinnekomite og FN`s komite for tortur. Bakgrunnen er så enkel som at norsk rett forutsetter bruk av vold eller truende atferd. Det hjelper ikke å si nei ifølge norsk rett, det krever mer for å få rettferdighet oppfylt etter voldtekt.

Det vil bli satt på prøve ordtaket «Hvem er staten, jo det er oss» Det skal arbeides for at så mange som overhode mulig skal hjelpes, det skal være advokater, tilgang til psykologer og ikke minst mennesker som er tilgjengelig når det blir vanskelig. På siden er det utarbeidet oversikt over viktig informasjon, rettigheter og kontakter. Det er målet til voldtekt.no og ikke nøl med å ta kontakt.

Avslutningsvis er det viktig å forstå at mennesker er mennesker. Ille er det at noen forgriper seg mot barn eller voksen, men like ille er det hvor mennesker forteller usannheter om overgrep og vold overfor en uskyldig.

Such_A_Lonely_Day___by_rollmodel101